"אחיי האהובים את הדרך הזו אנחנו עוברים ביחד.
ביתנו מצפה בשלוות אין קץ עד שנפייס את שכלנו, נביא שלום למחשבותינו, נראה את השלום זה בזה,
נברך בשלום את אדמותינו,
נשכין שלום בכל הארצות והעמים
נברך בשלום את המים ואת הימים
את בעלי החיים, את הצומח ואת העצים.
נתאחד בשכלנו בברכת השלום בידיעת החפות בה כולנו שווים.
שלום האלוהים ממתין בעדינות בשכלנו עד שנסכים.
הזמן הוא עכשיו.
זוהי עת שלום.
ניתן את הסכמתנו לשלום.

בברכת השלום אני מברך אתכן שליחותיי
נשות השלום, מסרו נא את דבריי
אני פונה אליכן בבקשה, בקדושה
בקשתו של אבינו כי נשוב אליו בעת שאנחנו זוכרים את שלומנו."

אלו הם דבריו של אחינו הבכור ישוע הנצרתי.
מבקש הוא כי נמסור את דבריו.

שרת השלום
מדגימה ומוסרת את הוראת השמים אל הארץ.
מובילת קהילות השלום להתאחד בהוראת השלום.
פועלת על הארץ בהוראתו של ישוע הנצרתי
להביא שלום וחסד וריפוי לבריאה וליושביה
בקרב עמי הארצות כולם.
משכינת שלום ומייסדת משכן של שלום, לקיום תפילות ולמסירת הוראת השלום.
שותפה ואחות לשירה בן חיים נשות השלום שמים וארץ.

שירה בן חיים
מוסרת דברי אמת ושלום מפי ישוע הנצרתי.
בהסכמתה פועלת פעולות של שלום למען ברואי האלוהים והבריאה כולה.
שותפה ואחות לאפרת שר-שלום
נשות השלום שמים וארץ

"אני פונה אליכן נשות השלום
העבירו את דבריי
דברי שירה ותהילה, שלום וברכה בהם אברך את הבנות כולה.
אני מבקש מכן נשות השלום
מחויבותכן שלמה ואדירה
שאו את דבריי
למדו בשמי את וודאותה של החפות
למען יוכל השלום לתפוס את מקומו בשכלכם הנקיים, הטהורים, השלמים.
למדו את הוראתי בשמי שלי
אני היודע כי נבראנו אחד
מאוחדים אנחנו לנצח בטוהר אינסופי, ביופי שהעין לא תוכל לראות, באהבה נצחית.
אני יודע אתכן ואתן תלמדנה את דרכיי.
האור העצום בו מאוחדים אנחנו יזהר לנצח בשכלכם.

אנא מכן העבירו את דבריי אלה, למדו שוב ושוב
היו נא שליחות אמת,
שליחות של אהבה ושל שלום.
נשות השלום זהו תפקידכן."

בהכרת תודה

אפרת שר-שלום  ושירה בן חיים
נשות השלום שמים וארץ

972-54-5299877+