בית המדרש של האהבה – הוראתו של ישוע

הוראתי נמסרת אחת לכולם.

קורס בניסים, שירת התפילה, הפסיכותרפיה וספר התורה
הינם עזרי לימוד להבאת שלום לכל השכלים כולם.
להבאת שלום על הארץ ולבריאה כולה.
אמת אחת היא אשר תביא שלום לכל שכל.
מחשבות פירוד ומיוחדות הנובעות מפחד אינן נחשבות בשכל האלוהים.
תכליתן ליצור עוד ועוד פירוד
כאשר השימוש בשמו של אלוהים מנותב על ידי השכל הקטן לצרכים אלו.
אמת האלוהים אחת היא לכולם,
אחת היא אהבתו.
אין הבדלים בין ילדיו הקדושים
ולא יוכלו סיפורי הפירוד להשתמר עוד לאורך זמן כיוון שעכשיו זהו זמן שלום.
ההסכמה לראות היא שתאפשר את הכלתה של תכנית האלוהים על הכול.
מקצר אני את הזמן עבור הבנות, עבור הבריאה כולה.
בזמן הזה אין אפשרות לשמר עוד את הפירוד.
ידיעת האלוהים תעשה קלה ומסירת שלומו לכל אחד תהיה הדרך בה ידע בן האלוהים את אביו.
קריאתי נשמעת בעת הזו אל שכלכם על מנת שתתנו אלי את הסכמתכם.
מבקש אני את שליחיי האהבה והשלום, את שליחיי האלוהים לבוא ולהתייצב לתפקידם בגאולה.
אל נא תתהדרו בסיפורי מיוחדות.
אין הבדלים בין בניו ובנותיו.
יש את אלו היכולים לתת את הסכמתם כעת, ולהושיט יד אל אחיהם אשר יבואו בעקבותיהם.
שרת השלום שליחתי, היא המוסרת את הוראתי.
שליחתי בתי, היא המקבלת את מסריי ואת מילותיי.
'נשות השלום שמים וארץ' אמונות על מסירתה של הוראתי, על הדגמתה, על עשיית פעולות השלום
כאשר ביקשתי בעת הזאת, להביא שלום לבריאה כולה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *