זוכרים אתם את הדרך ויודעים את הבית

ילדיי, אחיי, שמעו נא את קריאתי אליכם ביום הזה.
שמעו נא את קריאתי אליכם להתעורר אל אורי.
ילדי אור פוסעים חרש, ברגליים יחפות, על אדמת המדבר.
נושאים עיניהם אל השמים.
ילדי אור פוסעים חרש
ותפילת שלום מהדהדת בשכלם האחד.

ילדי האור,
קורא אני אליכם לשוב וללכת יחדיו.
זוכרים אתם את הדרך,
ויודעים את הבית.
קורא אני אליכם ביום הזה
לשוב ולהתאחד בהוראת שלום אחת,
הנמסרת אליכם למען תדעו אותי,
למען תזכרו כי אחת היא הדרך
בה הולכים אנו יחד אל בית אבינו.
ומחכים אחינו ואחיותינו לדעת את אורם המשתקף באורנו.
לדעת את חפותם כי חפים אנחנו.
לדעת את קדושתם כי קדושים אנחנו.
לדעת את שלום האלוהים האחד.
אחד לכל. ללא הבדלים.
ילדי האור קבלו נא את הוראתי באהבה.
קבלוני בברכה כמושיע,
כי כל הוראתי לכם היא שלום.
ותדעו כי חי אני בשכלכם
ואת דברי אהבתי מוסר אליכם
ואת שלום האלוהים מעורר בעדינות בשכלכם הנמים,
תזכורות של אור נוגהות ברכות.
ומבעד עיניכם משתקף אורי
ומזהה אח את אורו שלו באורו של אחיו,
ומתאחדים הם לאחד.
ילדי האור, אחיי,
זהו זמן שלום.
זהו זמן בו תתאחד הבנות כולה .
זהו זמן בו תרד אהבתי ותתקבל בברכה
כי שב אני אליכם.
ותפילת שלום אחת תהדהד בכל השכלים כולם
ותתאחד הבריאה כולה באור.
ונאמר אמן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *