הוראת השמים נמסרת לצורך הבאת שלום

"ילדתי, בת אלוהים קדושה
היי נא בהכרת תודה
היי נא בסליחה
היי נא בשלווה.
מילותיי נמסרות אל שכלך כאשר מפנה את את מחשבותייך.
אל לך לדאוג מהאופן שבו יקרו הדברים.
אין ענייני העולם יכולים לסכל תכנית אלוהית, כיוון שנקבעה אחת בכל השכלים כולם,
ואינה נמצאת בהלימה עם שיגיונותיו המופרדים של השכל הקטן.
אינך יכולה לאמוד את מידת היתכנות הוראת השמים הנמסרת מדויקת ופשוטה לפרטי פרטים.
אין אומדן ומדד לשכל הקטן לקבוע כיצד תוכל תכנית האלוהים לגאולה ולשלום על הבריאה כולה.
לצורך ריפוי השכל יש להשתמש אך ורק בהסכמה להעביר את הוראת השמים אל הארץ.
כל שיפוט על האופן שבו תתפוס את מקומה בתודעת השכל האחד אינה אפשרית.
בתי היי נא בשלווה.
כאשר אמסור לך מסרי בטובך אל הארץ.

הוראת השמים נמסרת לצורך הבאת שלום.
זוהי הוראת האלוהים, הוראת השלום.
אחת לכל ילדיו על הארץ.
זוהי הוראת שלום לאיחוד השכלים כולם בהבנה כי שלום האלוהים מונח בשכל האחד,
ואותו על ילדיו למסור על מנת לקבלו כרעיון נצחי בדעת.
הוראת השלום נמסרת כעת.
עכשיו הוא הזמן.
קבלו את הוראתי אל שכלכם.
זוהי ההוראה אותה מבקשים אתם לדעת על מנת להביא שלום לשכל תועה המבקש גאולה.
אנא קבלו את הוראתי הנמסרת כעת אחת לכל ילדיו התועים בחשיכה.

'הוראת המעבר'
'תקשורת עם אלוהים'
'לימודי בית המדרש של האהבה'
'מחוללי ניסים'
ו'אחד'.
אלו הן תכניות ההוראה המועברות כעת,
לריפויים של כל השכלים, בזמן הקצר ביותר האפשרי.
'קורס בניסים' הינו עזר לימוד רב ערך בהיותו מציג בסיס תיאורטי אוניברסלי,
ובתרגול המעשי לאימון השכל להבאת שלום ולידיעת בן האלוהים את עצמו ואת אביו.
הוראת ההסכמות הניתנת כעת, מטרתה לקצר את הזמן,
כיוון שלא ניתן להסתמך על עזר לימוד כה מעמיק וממושך.

בעת הזאת תסייע לכם הוראת ההסכמות אותה הגשתי בשם 'שער לשמים',
והנה עזר הלימוד המהיר המידי והקצר ביותר להגיע למצב שכל מאוחד ולידיעת השלום.
הוראתי הנמסרת כעת מטרתה לקצר את הזמן ולכן אתם תלמידיי, המבקשים שלום,
תוכלו להיעזר בה, ולברך בה אחרים, במוסרכם את שלום האלוהים לאחיכם המהלכים על הארץ.
לקבלתה של הוראתי בשכלכם נדרשת הסכמה, אשר עליה להינתן במהירות,
לטובת הפצתה של הוראתי לבנות כולה.

הוראת השלום אחת היא לכולם.
אין הבדלים בבניו ובנותיו.
בן האלוהים אחד.
בשכלו יבוא שלום.
שלום בשמים.
שלום בארץ.
שלום לברואי אהבתו.
שלום ושלווה בכל."

17.4.20
דברי ישוע הנצרתי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *